Bộ cài BkavPro

Đây là bộ cài BkavPro Offline . Quá trình cài đặt nhanh chóng và đơn giản các bạn tải về và sử dụng lâu dài dành cho máy có kết nối chậm đồ...

Màu trong ngôn ngữ HTML và CSS

Màu trong HTML & CSS Màu trong HTML & CSS được xác định theo các cách sau: Xác định màu theo hệ thập lục phân - HEX Xác định màu t...
home